SZKOLENIE RATOWNIK WODNY 2018

Zapraszamy  wszystkich chętnych na kurs RATOWNIKA WODNEGO 2018
Termin zajęć : 
 
Miejsce: Pływania Zespół Szkół nr 2 w Lubinie, ul. Szpakowa 1
 
Informacji o kursie oraz zapisy prowadzi:

Instruktor WOPR Ireneusz Koliszak

kontakt: 605 740 782

 

Szkolenia według nowego programu z uprawnieniami RATOWNIKA WODNEGO, tzw. "ustawowego", uprawniającego, po jednym kursie, do pracy samodzielnej na wszystkich obiektach: pływalniach, parkach wodnych i wszystkich kąpieliskach.


Po zmianie przepisów obowiązuje jedno szkolenie RATOWNIKA WODNEGO tzw. "pięć w jednym", nadające uprawnienia równoważne wcześniejszych Młodszych Ratowników WOPR + Ratowników WOPR + uprawnienia Ratowników Wodnych Pływalni, Śródlądowych i Morskich.
Szkolenie zgodne jest z Rozporządzeniem MSW poz. 747 z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym, a uzyskana wiedza i umiejętności z zakresu ratownictwa i technik pływackich spełniają wymogi art. 2 ust 5) Ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz.U. Nr 208 poz. 1240).

Założenia organizacyjne:
Termin szkolenia - luty- czerwiec 2018
Zajęcia w formie zająć cyklicznych w ilości 63 godzin - godziny zająć do uzgodnienia.
Wydane zaświadczenie o ukończeniu szkolenia ratownika wodnego ważne jest bezterminowo.

Wymagania formalne:
- absolwent szkolenia przystępując do egzaminu w czerwcu  2018 roku, musi posiadać ukończony 17 rok 6 miesięcy życia.
- uczestnik przystępujący do szkolenia ma posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do odbycia szkolenia,

Koszt całkowity:
Szkolenie łącznie z egzaminami i wydaniem zaświadczenia o ukończeniu szkolenia to kwota 1300,- zł (400,- zł płatne po rozpoczęciu zajęć, 900,- zł przed przystąpieniem do egzaminu).

UWAGA! NIE MA EGZAMINU WSTĘPNEGO Z PŁYWANIA.
Uczestnik przystępuje do szkolenia na własną odpowiedzialność w zakresie umiejętności pływackich.

ZAPRASZAMY!