WŁADZE ODDZIAŁU

NA ZEBRANIU SPRAWOZDAWCZO - WYBORCZYM W DNIU 16 . 12 . 2017 r .  ZOSTAŁY WYBRANE NOWE WŁADZE ODDZIAŁU DOLNOŚLĄSKIEGO WOPR O/ LUBIN 

JAK RÓWNIEŻ WYBRANO DELEGATÓW NA ZJAZD WOJEWÓDZKI 

listy do wglądu w załączniku